ASOCIACIÓN
"AMIGOS DA TERRA DE MONTES"
Beariz
Cerdedo
Forcarei

"O futuro da terra de montes é algo que envolve a todos, con proxectos ben feitos, vontade política e aforros (M.D.R)"

 


 

 

BENVIDA Á WEB DA ASOCIACIÓN "AMIGOS DA TERRA DE MONTES"

 

SAÚDO DO PRESIDENTE

En canto novo presidente da Asociación Amigos da Terra de Montes quero darlle a boa vinda a tódolos cibernautas que entren neste espazo virtual w.w.w.webterrademontes.com .

Os veciños e veciñas do tres concellos que constituen a Terra de Montes toparán aquí noticias de iniciativas a prol da nosa Terra. Os que naceron nela e residen lonxe terán ocasión de reverdecer lembranzas da sua infancia e mocedade. Os seus descendentes coñecerán as raices dos seus devanceiros

Cómpre conservar e desenvolver a nosa cultura e o noso patrimonio, integrándoos á súa vez no actual proceso de modernización e diversificación económica, coa finalidade de acadar maiores cotas de benestar sociocultural para os habitantes da comarca .

Carlos Baliñas Fernández
Por iso convídovos a que nos fagades chegar as vosas suxerencias e inquedanzas para contribuir ao engrandecemento da nosa Terra e para facer deste espazo de comunicación e diálogo unha ferramenta de utilidade para tódolos que nos visiten.
Non me quero despedir sen agradecer o traballo feito polos anteriores presidentes e as súas xuntas directivas, Jesús Jorge Campos , Adolfo Cabada Castro , José Vidal Cerdeira , Jaime Iglesias Cendón , Jesús Antonio Gulías Lamas e José Raposeiras Correa . Dun xeito especial manifesto a miña gratitude -pola continua colaboración que segue prestando- ao presidente fundador desta páxina web, Jaime Iglesias Cendón. Mérito deles, das suas xuntas directivas e de outras moitas persoas é o conseguido nestes vinte anos de existencia oficial da Asociación(1987). Confiamos en seguir contando coa sua experencia e axuda.

O Presidente

Carlos Baliñas Fernández

 

 

Última actualización Marzo de 2009

Desarrollado por Saro Rodriguez Programación y Hardware

 

www.sarorodriguez.com

sarorodriguez@mundo-r.com